Therapie en Coaching

Als NLP-coach en therapeut help ik je bij je eigen vragen en gevoel te komen en vandaaruit bij je eigen oplossingen.

Als CZB-consulent sporen we samen de rode draad op in je leven. Die rode draad begint zich al te vormen op het moment van je conceptie. Ook de omgevingsinvloeden tijdens zwangerschap en bevalling zijn volgens wetenschappelijk onderzoek (Bruce Lipton) en  levenservaringen (empirisch onderzoek) veel belangrijker voor onze ontwikkeling dan tot dusver werd vermoed.  Werken volgens het Conceptie, Zwangerschap, Bevalling-protocol aan de hand van Kenmerken en Kwaliteiten van Erna Rensen, brengt opzienbarende inzichten tot stand die een helende en heilzame werking hebben op je leven. 

De praktijk is een plek om je eigenheid of eigen kracht terug te vinden of te versterken
wanneer die eigen kracht uit je wegsijpelt doordat je:

– vast zit in strakke patronen of overtuigingen;
– leeft op je automatische piloot;
– teveel gericht bent op de ander;

– vragen hebt over je eigen CZB-verhaal;
– ziek bent en/of stress hebt;
– geen voldoening meer vindt in je leven en/of je werk;
– niet weet wat voor jou een zinvol bestaan is, je daardoor geen energie meer voor jezelf hebt. 

Je komt dan in een neerwaartse spiraal terecht, wordt vermoeid,  depressief, gespannen/overspannen of je belandt in een burnout. 

Opstaan en omkeren is dan de hoogste tijd.

Ook in relaties kan dit mechanisme van energieverlies alle vitaliteit en spontaniteit weghalen.
Je hebt dan iemand nodig die je helpt de omkering te maken, vanuit een rotsvast vertrouwen dat iedereen zijn/haar eigen hulpbronnen en dus eigen oplossingen in zich heeft. Dat is hier!

Mijn werkwijze
Mijn manier van werken is gebaseerd op het in vertrouwen contact maken met iemands wezen, gedrag en specifieke eigenschappen.

Gedrag en kwaliteiten zijn richtingaanwijzers naar die rode draad. 

Methodieken die mijn werk ondersteunen zijn:

  • CZB Conceptie, Zwangerschap en Bevallingsconsulten
  • NLP Neuro Linguistisch Programmeren
  • NEI Neuro Emotionele Integratie
  • Ademtechnieken

Wat is CZB?
CZB geeft een nieuwe kijk op pril leven; het maakt het verborgen leven tijdens conceptie, zwangerschap en bevalling zichtbaar. CZB verhalen geven een rode draad aan in je leven waarvan je je doorgaans niet bewust bent. Die rode draad komt weer overeen met kenmerken in je gedrag.
Door die kenmerken te herkennen openbaren zich de kwaliteiten die daaronder verborgen liggen. Deze inzichten maken de weg vrij naar ander gevoel en daarmee ander gedrag.

Deze nieuwe specialisatie is ontwikkeld door Erna Rensen uit Aalten. Met heel veel plezier heb daar in 2020 de opleiding gedaan.

 

Wat is NEI
NEI (Neuro Emotionele Integratie) is een gedragsveranderingstechniek die werkt met kinesiologie, d.w.z. met spiertesten. Belemmeringen die in het nu tot problemen leiden, worden opgelost door hun oorzaak in het verleden op te sporen, te integreren en los te laten. Geblokkeerde energiebanen raken vrij en levensenergie kunnen weer stromen.

Omdat de informatie uit het eigen lijf (je onbewuste) komt, groeit het vertrouwen in de eigen waarneming dusdanig dat zelfvertrouwen en eigenwaarde sterk groeien. Deze mens zal weer baas zijn over zijn/ haar emotie en het leven meer in eigen hand kunnen nemen. In mijn jarenlange werk als NEI-therapeut kwam ik al veel vaker de relatie met geboorteproblemen tegen. De CZB specialisatie lag dan ook heel dichtbij en is een prachtige aanvulling op mijn werk.

 

Wat is NLP?
NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) is een communicatie- en veranderingstechniek die denken, voelen, intuïtie en gedrag met elkaar verbindt en  beter laat samenwerken.  NLP werkt met communicatietechnieken om ongewenste gedragspatronen op te sporen en te doorbreken. Opgevoed in een bepaalde traditie, denkt en voelt een mens op geheel eigen wijze. NLP laat een flexibeler wereldbeeld zien dat grotere mogelijkheden biedt om groeikansen te benutten. Dromen en verlangens worden tot een werkbaar doel geformuleerd en stapsgewijs wordt een actieplan uitgevoerd om je doel zelf te bereiken en je op deze manier tot zelfsturing aan te zetten. De vitaliteit die ontstaat, wordt een stimulans om de eigen verantwoordelijkheid voor het leven zelf ter hand te nemen. Het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn is instrument dat het vertrouwen op eigen kunnen doet groeien. Daarmee maak je geluk, levenskracht en enthousiasme niet meer afhankelijk van een ander en wel van jezelf.